Garantie en reparatie

Heb ik garantie?
LABEL51 geeft standaard 1 jaar garantie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je kunnen aantonen wat er mis is met het artikel door middel van een foto met een beschrijving.

Ik heb een defect artikel gekregen. Wat nu?
Stuur ons een e-mail naar service@label51.com met de omschrijving van je klacht en voeg foto’s toe. Vermeld in je mail ook je bestelnummer of stuur de factuur mee. Als wij je klacht erkennen zullen wij het artikel indien mogelijk laten repareren. Wanneer dit niet mogelijk is zullen wij het artikel vervangen. Als beide opties niet mogelijk zijn, zullen wij de aankoop ontbinden. De ontbinding moet wel in verhouding staan met de klacht.

Zijn er kosten verbonden aan de reparaties?
In het eerste jaar na factuurdatum ontvang je een volledige garantie op alle reparaties dan wel vervanging, tenzij er schade is ontstaan door verkeerd gebruik van het artikel.