PRIVACY POLICY

Omdat wij niet in een glazen huis wonen

Inleiding

Met deze privacyverklaring willen wij jou als klant of bezoeker van onze webshop informeren over welke gegevens wij verwerken. Ook is er vermeld waarom deze gegevens verzameld worden, hoelang deze gegevens opgeslagen worden en de rechten die er zijn met betrekking tot het inzien en aanpassen van jouw persoonsgegevens.

 

De toepassing van de persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is opgesteld door Designmaxx B.V. (Brandname LABEL51 met als Kamer van Koophandel-nummer 50966049). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers op onze websites, waaronder ook de websites van LABEL51.

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om transparantie te bieden, worden de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruikt

•    Het toekennen van een account;
•    Het toezenden van actuele prijslijsten;
•    Het toezenden van administratieve activiteiten, zoals facturen;
•    Het verzenden van (nieuwe) artikelen;
•    Het uitvoeren van analyses.

De persoonsgegevens zullen nooit aan derden doorverkocht worden.

 

De verwerkingsverantwoordelijke

LABEL51 is de verantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens. LABEL51 stelt zelf vast welke gegevens er worden verwerkt en op welke manier met daarbij het doeleinden en het termijn dat het wordt opgeslagen. Ons bezoekadres is De Geer 8 (4004LT) te Tiel. Onze klantenservice is te bereiken per telefoon (0318-476837) of per mail (service@label51.com).

Ook kan LABEL51 haar groepsvennootschappen en andere partijen betrekken bij het verwerken van persoonsgegevens. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van LABEL51, doen zij dit als verwerker en heeft LABEL51 met die partijen een overeenkomst gesloten.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Wij richten ons expliciet op de business-to-business markt. Hierdoor is het uitsluitend voor bedrijven mogelijk een bestelling te plaatsen. Elk bedrijf dat met LABEL51 in contact komt en inloggegevens wilt, komt in het systeem. Hiervoor worden de volgende gegevens opgevraagd: NAW-gegevens van het bedrijf, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, KVK nummer, BTW nummer en minimaal één contactpersoon. Het aanmeldingsformulier wordt toegestuurd per mail naar de desbetreffende vrager. Deze kan geheel zelf bepalen welke gegevens hij in het aanmeldingsformulier invult. Om een account aan te maken, dienen enkel de NAW gegevens en het e-mailadres ingevuld te worden. Aan de hand van deze gegevens kunnen artikelen verzonden worden naar de desbetreffende klant. Nadat deze gegevens overgedragen zijn, wordt er een account aangemaakt, waarin deze gegevens terug te vinden zijn. Voordat de eerste bestelling geplaats wordt, dient ook het KVK- en BTW nummer bekend te zijn. Dit in verband met de boekhouding.

 

De accountgegevens worden behouden zolang het account gebruikt wordt. Wanneer een account voor een periode van minimaal 5 jaar niet meer is gebruikt, zullen de accountgegevens onder bepaalde voorwaarde verwijderd worden. De bestel- en factuurgegevens worden minimaal 7 jaar gehouden in verband met wettelijk vastgestelde termijnen. Na dit termijn zullen deze gegevens anoniem gemaakt worden en uitsluitend gebruikt worden voor analyses.

 

In de accountomgeving zijn verschillende accountinstellingen te vinden en kunnen de instellingen aangepast worden. In deze omgeving zijn de volgende gegevens te vinden: contactgegevens, factuuradres, leveringsadres en nieuwsbrief. Deze gegevens zijn door de klant in te zien en aan te passen.

 

De persoonsgegevens staan veilig opgeslagen. Het systeem waarmee gewerkt wordt, is enkel te bemachtigen middels een persoonlijke toegangscode. Iedere werknemer heeft zijn eigen bevoegdheden, waardoor niet iedere medewerker jouw persoonsgegevens kunnen inzien.

 

Bezoek en gebruik van de website

Bij het bezoeken van onze website wordt het IP-adres vastgelegd. Deze gegevens zijn geheel anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleindes, zoals het monitoren van websitebezoeken en het functioneren van de website.

 

Waarom heeft LABEL51 deze gegevens nodig?

Wij werken als groothandel met bedrijven samen om de consument te voorzien. De levering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bedrijven kunnen bij ons franco bestellingen plaatsen. In deze samenwerking levert het bedrijf zelf aan de consument. In deze samenwerking ontvangen wij geen consumentengegevens.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijk voor dropshipment. In deze samenwerkingsvorm wordt het artikel rechtstreeks vanuit warehouse verzonden naar de consument. Hiervoor worden de NAW-gegevens van de consument verschaft door het bedrijf aan ons. Om de persoonsgegevens niet te schenden, is er een overeenkomst gesloten met de desbetreffende retailer. Hierbij verwerken wij ook enkel en alleen de NAW-gegevens die wij ontvangen. Deze gegevens zullen maximaal één jaar opgeslagen worden, in verband met de bestelgegevens.

Daarnaast zijn wij continu bezig met het optimaliseren van de website. Om deze reden wordt er dan ook gebruik gemaakt van het verzamelen van zoekgedrag van websitebezoekers. Deze gegevens ondersteunt ons bij het optimaliseren van het gebruiksgemak en het functioneren van de website.

 

Onze informatieverplichting

Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en vinden dan ook dat jouw persoonsgegevens enkel en alleen gebruikt moeten worden, voor de desbetreffende doeleinden. Mocht het voorkomen dat er inbreuk is voorgekomen met persoonsgegevens, ook wel bekend als datalek, zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP), nadat kenbaar is geworden dat dit verschijnsel heeft plaatsgevonden, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden. Mocht het wel waarschijnlijk zijn dat het een hoog risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, vermelden wij dit ook naar jouw, middels email of post.

 

Wat zijn jouw rechten?

Inzage in jouw gegevens

Met ingang van de nieuwe wetgeving zijn wij verplicht om jouw als klant of bezoeker te informeren welke gegevens wij opslaan en verwerken, hoelang we deze gegevens behouden, voor welke doeleindes deze gegevens gebruikt worden en aan wie de gegevens verstrekt worden. In de privacyverklaring zijn deze punten dan ook naar voren gekomen.

 

Correctie van uw gegevens

Klanten hebben het recht om een uitsluitsel te krijgen van hun persoonsgegevens bij LABEL51. Daarbij hebben zij het recht om verkeerde persoonsgegeven te laten corrigeren, mochten deze niet (meer) kloppen.

 

Recht om vergeten te worden

Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen uit het systeem. Hierbij worden de persoonsgegevens verwijder uit het systeem. Wel blijven de bestel- en factuurgegevens 7 jaar in het systeem in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

 

Recht op bezwaar

Klanten hebben het recht om bezwaar te maken, met gegronde onderbouwing tegen het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit zal LABEL51 altijd in behandeling nemen en binnen een termijn van 3 weken beantwoorden.

 

Recht op gegevensoverdracht

Klanten hebben het recht op overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens. Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen in een standaard bestandformaat. Hierdoor kan jij als klant je persoonsgegevens altijd hergebruiken.

 

Recht op wijzigingen

LABEL51 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden daarom ook aan regelmatig deze privacyverklaring door te nemen, zodat jij altijd op de hoogte bent van de actuele privacyverklaring binnen LABEL51.